Udruženje Aarhus Centar u BIH Početna
logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Pravna klinika iz oblasti prava okoliša

Sarajevo, 06.novembar 2012.

 

Pravni institut u BiH je organizovao pravnu kliniku iz oblasti okoliša u prostorijama Aarhus centra Sarajevo. Održana je prva sesija od predviđenih šest, nakon čega će učesnici klinike dobiti certifikat o pohađanju pravne klinike. Pravna klinika nudi priliku da se steknu relevantna znanja o jednoj od trenutno najaktuelnijih pravnih tema. Predavači su stručnjaci iz oblasti prava okoliša iz BiH. Učesnici su studenti prava i mladi diplomanti. Slijedeća sesija je predviđena za 15. novembar 2012. godine.

 

Regionalni sastanak o saradnji i umrežavanju u unaprjeđenju sigurnosti okoliša

Regionalni sastanak o saradnji i umrežavanju u unaprjeđenju sigurnosti okoliša

Na poziv Misije OSCE-a u Srbiji, predstavnici Aarhus centra Sarajevo učestvovali su na regionalnom sastanku o saradnji i umrežavanju u unaprjeđenju sigurnosti okoliša u regiji Zapadnog Balkana. Na sastanku su učestvovali i predstavnici sudova, tužilaštava, ministarstava okoliša i Aarhus centara iz BiH, Srbije, Crne Gore, Albanije, Makedonije i Hrvatske. Prisutnima su se obratili i predstavnici Evropske agencije za okoliš, Udruženja evropskih sudija upravnih sudova, Evropskog biroa za okoliš te Evropske delegacije u Srbiji o sadašnjim izazovima u provedbi okolišnih zakona u pojedinim zemljama EU.

Na sastanku je pokrenuta i inicijativa za pripremu prekograničnih projekata saradnje u zaštiti okoliša u kojima bi učestvovale misije OSCE-a u regiji, nadležni organi na lokalnom ili drugim nivoima te Aarhus centri. Na sastanku je promoviran i nedavno objavljeni Priručnik za praktičnu primjenu Aarhuske konvencije u BiH.

Održan seminar o temi “Uloga medija u ostvarivanju prava na informaciju o okolišu“

Održan seminar o temi “Uloga medija u ostvarivanju prava na informaciju o okolišu“
Sarajevo, 23.10.2012

Uz prisustvo predstavnika štampanih, elektronskih i online medija, danas je  u prostorijama Aarhus centra Sarajevo, održan jednodnevni seminar o temi “Uloga medija u ostvarivanju prava na informaciju o okolišu“. Ovaj prvi edukacijski seminar organizirao je Aarhus centar Sarajevo uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Pozdravivši učesnike seminara, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović je kazao da svjetski trendovi pokazuju da će zaštita okoliša, kao jedan izuzetan resurs, biti prioritet sviju nas. „Prvi i osnovni cilj je iskoristiti još jedan od mehanizama kako bi se građanke i građani aktivnije uključili u proces donošenja odluka, koje značajno utiču na kvalitet života u ovom gradu i zemlji. Aarhuška konvencija, na čiju se primjenu Bosna i Hercegovina obavezala 2008.g., upravo se bavi zaštitom okoliša - oblašću koja u sebi krije ogroman potencijal“, pojasnio je zamjenik gradonačelnika.

Živanović je ovom prilikom podsjetio prisutne na Memorandum o razumijevanju o otvaranju Aarhus centra Sarajevo, koji su krajem maja ove godine, potpisali gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Fletcher M. Burton. Namjera je da se putem Aarhus centra osigura kvalitetniji pristup informacijama o okolišu, potaknu javne diskusije, te da se što više građana uključi u donošenje odluka u ovoj oblasti.

Zamjenica šefa Misije OSCE-a u BiH Nina Suomalainen je u svom prigodnom obraćanju istaknula da Aarhus centar sada funckioniše kao dio vanbudžetskog projekta Misije OSCE-a, a finansiraju ga zajedno OSCE i Grad Sarajevo. Nina Suomalainen je izrazila spremnost OSCE-a da se, zajedno sa partnerima iz organa vlasti i civilnog društva, angažuje u daljem sprovođenju Aarhuške konvencije u BiH.

„Aarhuška konvencija, usvojena u danskom gradu Aarhusu, često se ističe kao utjelovljenje ekološke demokratije. Ovaj dokument omogućava javnosti, sadašnjoj i budućim generacijama, da imaju pravo da znaju, i da žive u zdravoj okolini. Od novinara se očekuje da javnosti omoguće pristup pravoj i tačnoj informaciji, kako bi dalje djelovala ili tražila razrješenje nekog ekološkog pitanja“, kazala je Nina Suomalainen.

Urednica na Radiju Federacije Dunja Jelovac upoznala je medije sa prvim stubom Aarhuske konvencije koji se odnosi na pravo na informaciju. Borka Rudić, generalni sekretar Udruženja BiH novinari, predstavila je preporuke za unaprijeđenje izvještavanja o okolišu, a Almedina Karić, PR Ombudsmana za ljudska prava BiH govorila je o ulozi ove institucije u provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Na seminaru je predstavljen i „Vodič za medije“, a pokrenuta je inicijativa za osnivanjem udruženja eko-novinara.

 

Šta je nama Aarhuska konvencija?

BiH je lijepa zemlja, kroz nju protječu bistre rijeke, u njoj su planine ljepotice, puna je dragocjenih resursa. I u njoj žive ljudi koji to ne cijene. Godine 2008. ratificirali smo Aarhusku konvenciju i obavezali se da ćemo čuvati ono što imamo. Država je preuzela na sebe obavezu da traži dozvolu svojih građana za sve promjene u njihovoj životnoj sredini koje im mogu narušiti zdravlje.

 

U Evropi ako vas uznemiri buka koja je nešto iznad dozvoljene granice, imate pravo na tužbu i dobit ćete obeštećenje. U našoj zemlji ako vam veliki zagađivači naruše zdravlje, iako zakon postoji, u pravilu ne bude ništa. Ni optužnica ni kazni. Na papiru imamo pravo na čist zrak, čistu vodu, na zdravu hranu... ali samo na papiru. Nije neka utjeha što ni u regiji nije bolje.  Već dugo smo u lošoj ekonomskoj situaciji i radije biramo posao nego zdravlje. Građani moraju postati svjesni da imaju pravo na oboje i moraju se sami uključiti u zaštitu okoliša, poruka je Aarhuske konvencije.


(Senad Omerašević, Hayat TV)

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign