logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Održan trening o praktičnoj implementaciji Aarhuske konvencije

U organizaciji United Nations Development Programme (UNDP), a uz podršku Enove,Consultants and Engineers, od 10.12. do 12.12.2012. godine, na Vlašiću, održan je trening o praktičnoj implementaciji Aarhuske konvencije. Trening je organizovan u okviru UNDP-GEF Projekta  “Integrisanje kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore”, koji je finansiran od strane Global Enviroment Facility (GEF).

Svoje iskustvo u praktičnoj implementaciji Aarhuske konvencije su prenijeli konsultanti kuće ENOVA.

Predstavnici vladinog i nevladinog sektora iz Kantona 10 su bili učesnici na treningu.

U Aarhus centru održan seminar na temu "Uloga organa uprave u ostvarivanju prava na informaciju o okolišu"

Sarajevo, 14.12.2012

U prostorijama Aarhus centra Sarajevo, održan  je jednodnevni seminar na temu "Uloga organa uprave u ostvarivanju prava na informaciju o okolišu". Snežana Mišić-Mihajlović (koordinatorica Centra) i Alma Mirvić (voditeljica projekta) su upoznale prisutne sa radom, dosadašnjim aktivnostima, kao i budućim projektima Aarhus centra.

"Uvod u Aarhusku konvenciju sa akcentom na prisup informacijama" (prvi stub Aarhuske konvencije), bila je tema Aleksandre Hasečić (Opština Novo Sarajevo). Istakla je značaj Registra zagađivača i dometa zagađenja (PRTR protokola), kao i  federalnih zakona o zaštiti okoliša. Također je ukazala i na propuste koji su vezani za web stranice državnih organa, te istakla značaj njihovog blagovremenog ažuriranja, kako bi građani bili bolje upućeni u okolišnu tematiku. Bilo je govora i o obvezi općina da jednom godišnje dostavljaju informacije o primljenim zahtjevima za pristup informacijama, te kako kategorizacija po vrsti tražene informacije jos uvijek nije dostupna.

Sanela Habeš (BHRT1) sa temom" Mediji danas i sutra" je  upoznala prisutne sa najčešcim problemom s kojim se  mediji susreću u pogledu pristupa informacijama. Naime, državni organi zanemaruju činjenicu da su mediji vremenski ograničeni u dostavljanju informacija, te tako indirektno onemogućuju pravovremeno izvještavanje javnosti. Predstavnici općina, učesnici seminara ukazali su na mali broj zaprimljenih zahtjeva o pristupu informacijama o okolišu. Bilo je govora i o poboljšanju usklađivanja donošenja odluka na općinskom I kantonalnom  nivou kad se tiče prostorno-planske dokumenacije i izdavanja okolinskih dozvola.

Muhamed Mujakić (Pravni institut u BiH) je sa temom "Provođenje upravnog postupka u slučaju zaštite prava na pristup informacijama" upoznao prisutne sa trećim stubom Aarhuske konvencije. U tom domenu nedostaje statističkih podataka o broju upravnih sporova koji su pokrenuti zbog kršenja prava na informaciju ili učešća javnosti u odlučivanju o okolišnim pitanjima.

Na seminaru su prisustvovali službenici za informiranje iz četiri gradske općine, te iz Ministarstva Kantona Sarajevo za prostorno uređenje i okoliš. Ovaj edukacijski seminar, organizovao je Aarhus centar Sarajevo uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, nevladine organizacije MDP incijative i Grada Sarajeva.

Prvi znanstveni dokaz: GMO hrana je štetna i kancerogena

Francuski znanstvenici gotovo su dvije godine provodili pokuse na životinjama i GM kukuruzu. Ako se rezultati potvrde Francuska će zatražiti zabranu uvoza u EU.

 

U svjetski priznatom stručnom časopisu za hranu i toksikologiju prvi put objavljen je znanstveni rad s pariškog sveučilišta koji dokazuje da je genetički modificirana hrana štetna.

Francuski znanstvenici gotovo su dvije godine provodili pokuse na životinjama i GM kukuruzu. Otkrili su da konzumiranje genetički modificiranog kukuruza američke tvrtke Monsanto može izazvati tumore i skratiti životni vijek, javlja HRT.

Istraživanje je, doduše, provedeno na štakorima, a ne na ljudima.

- Oko 93 posto tumora kod ženki pojavilo se u drugoj godini života. Kod čovjeka bi to bilo između 35. i 40. godine - izjavio je direktor Centra za istraživanje genetičkog inženjerstva Joel Spiroux.

Prosječni životni vijek štakora je najviše tri godine, a dosadašnja istraživanja temeljila su se na pokusima koji su trajali tri mjeseca. Kod glodavaca hranjenih preinačenim američkim kukuruzom smrtnost je bila dvostruko veća, a oštećenja jetre čak pet puta veća od prosjeka.

Francuska vlada zatražila je dodatnu provjeru rezultata i najavila da će od Europske komisije hitno zatražiti zabranu uvoza GM kukuruza u Europsku uniju.

Izvor

Peru zabranio GMO hranu na deset godina

Peru je prije nekoliko mjeseci najavio izricanje historijskog Ne!genetski modifikovanoj hrani, a sada je ta odluka i stupila na snagu. Do ove odluke vodila je dugogodišnja borba bivšeg ministra za okoliš Antonija Bracka i nekoliko aktivističkih grupa sa ostatkom vlade i brojnim protivnicima.

Ipak, njihovi napori su na kraju urodili plodom i predsjednik Ollanta Humala je potpisao zakon koji zabranjuje uvoz, proizvodnju ili bilo kakvu upotrebu genetski modifikovane hrane u narednih deset godina. Primjena zakona počela je prošle sedmice, a za prekršioce su predviđene ogromne novčane kazne.

Velike korporacije koje forsiraju svoju genetski modifikovanu proizvodnju, kakva je multinacionalna kompanija Monsanto, mogle bi se suočiti sa novčanom kaznom u visini 14 miliona dolara ukoliko prekrše novi zakon Perua.

Zakon protiv GMO-a osmišljen je kako bi zaštitio biodiverzitet Perua i podržao lokalne zemljoradnike, naveo je aktuelni ministar okoliša Manuel Pulgar Vidal. Proizvodnja genetski modifikovane hrane ugrožavala je autohtone biljne vrste Perua, između ostalih i šareni kukuruz.

Aktivisti napominju da „rat još nije dobijen“, budući da procjene govore da 70 posto zaliha hrane ove države se sastoji od GMO hrane.

Izvor

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign