logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Održan seminar o temi “Uloga medija u ostvarivanju prava na informaciju o okolišu“

Održan seminar o temi “Uloga medija u ostvarivanju prava na informaciju o okolišu“
Sarajevo, 23.10.2012

Uz prisustvo predstavnika štampanih, elektronskih i online medija, danas je  u prostorijama Aarhus centra Sarajevo, održan jednodnevni seminar o temi “Uloga medija u ostvarivanju prava na informaciju o okolišu“. Ovaj prvi edukacijski seminar organizirao je Aarhus centar Sarajevo uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Pozdravivši učesnike seminara, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović je kazao da svjetski trendovi pokazuju da će zaštita okoliša, kao jedan izuzetan resurs, biti prioritet sviju nas. „Prvi i osnovni cilj je iskoristiti još jedan od mehanizama kako bi se građanke i građani aktivnije uključili u proces donošenja odluka, koje značajno utiču na kvalitet života u ovom gradu i zemlji. Aarhuška konvencija, na čiju se primjenu Bosna i Hercegovina obavezala 2008.g., upravo se bavi zaštitom okoliša - oblašću koja u sebi krije ogroman potencijal“, pojasnio je zamjenik gradonačelnika.

Živanović je ovom prilikom podsjetio prisutne na Memorandum o razumijevanju o otvaranju Aarhus centra Sarajevo, koji su krajem maja ove godine, potpisali gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Fletcher M. Burton. Namjera je da se putem Aarhus centra osigura kvalitetniji pristup informacijama o okolišu, potaknu javne diskusije, te da se što više građana uključi u donošenje odluka u ovoj oblasti.

Zamjenica šefa Misije OSCE-a u BiH Nina Suomalainen je u svom prigodnom obraćanju istaknula da Aarhus centar sada funckioniše kao dio vanbudžetskog projekta Misije OSCE-a, a finansiraju ga zajedno OSCE i Grad Sarajevo. Nina Suomalainen je izrazila spremnost OSCE-a da se, zajedno sa partnerima iz organa vlasti i civilnog društva, angažuje u daljem sprovođenju Aarhuške konvencije u BiH.

„Aarhuška konvencija, usvojena u danskom gradu Aarhusu, često se ističe kao utjelovljenje ekološke demokratije. Ovaj dokument omogućava javnosti, sadašnjoj i budućim generacijama, da imaju pravo da znaju, i da žive u zdravoj okolini. Od novinara se očekuje da javnosti omoguće pristup pravoj i tačnoj informaciji, kako bi dalje djelovala ili tražila razrješenje nekog ekološkog pitanja“, kazala je Nina Suomalainen.

Urednica na Radiju Federacije Dunja Jelovac upoznala je medije sa prvim stubom Aarhuske konvencije koji se odnosi na pravo na informaciju. Borka Rudić, generalni sekretar Udruženja BiH novinari, predstavila je preporuke za unaprijeđenje izvještavanja o okolišu, a Almedina Karić, PR Ombudsmana za ljudska prava BiH govorila je o ulozi ove institucije u provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Na seminaru je predstavljen i „Vodič za medije“, a pokrenuta je inicijativa za osnivanjem udruženja eko-novinara.

 

Šta je nama Aarhuska konvencija?

BiH je lijepa zemlja, kroz nju protječu bistre rijeke, u njoj su planine ljepotice, puna je dragocjenih resursa. I u njoj žive ljudi koji to ne cijene. Godine 2008. ratificirali smo Aarhusku konvenciju i obavezali se da ćemo čuvati ono što imamo. Država je preuzela na sebe obavezu da traži dozvolu svojih građana za sve promjene u njihovoj životnoj sredini koje im mogu narušiti zdravlje.

 

U Evropi ako vas uznemiri buka koja je nešto iznad dozvoljene granice, imate pravo na tužbu i dobit ćete obeštećenje. U našoj zemlji ako vam veliki zagađivači naruše zdravlje, iako zakon postoji, u pravilu ne bude ništa. Ni optužnica ni kazni. Na papiru imamo pravo na čist zrak, čistu vodu, na zdravu hranu... ali samo na papiru. Nije neka utjeha što ni u regiji nije bolje.  Već dugo smo u lošoj ekonomskoj situaciji i radije biramo posao nego zdravlje. Građani moraju postati svjesni da imaju pravo na oboje i moraju se sami uključiti u zaštitu okoliša, poruka je Aarhuske konvencije.


(Senad Omerašević, Hayat TV)

Konferencija "Informisan građanin – odgovorna vlada"

Konferencija „Informisan građanin – odgovorna vlada“

26. 09. 2012.

Banja Luka, 26. septembar 2012. – Povodom 28. septembra,  Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama, Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške organizuje konferenciju „Informisan građanin – odgovorna Vlada“.

Pravo na dostupnost informacija smatra se jednim od osnovnih ljudskih prava u svim demokratskim zemljama i garantovano je svim relevantnim međunarodnim dokumentima koji propisuju osnovna ljudska prava. Bez slobodnog pristupa informacijama nije moguće zamisliti odgovornu i demokratsku vladavinu, kao ni učešće građana u procesima donošenja odluka. U proteklih deset godina BiH i region zapadnog Balkana prešli su dug put u implementaciji prava na pristup informacijama. Nakon usvajanja zakonskog okvira i definisanja pravnih mehanizama za pristup informacijama, još uvijek postoje značajni izazovi u ostvarivanju ovog prava.

U tom smislu, konferencija će poslužiti kao prilika za sumiranje trenutnog stanja kada je u pitanju primjena prava na pristup informacijama  i učešće građana u donošenju odluka u zemlji i regionu, te ponuditi odgovarajuće preporuke na bazi dosadašnjih iskustava državnih institucija, organizacija civilnog društva i medija.

Konferencija će se sastojati iz dva panela  – prvi se odnosi na trenutno stanje u primjeni legislative o slobodi pristupa informacijama u BiH i regionu, a drugi na pitanja otvorene vlade i učešća građana u procesu donošenja odluka. Dnevni red se nalazi u prilogu.

Konferencija će se održati u četvrtak, 27.09.2012., u hotelu „Evropa“ u Sarajevu, sa početkom u 10.00 časova i biće otvorena za predstavnike medija.

Prezentacija web stranice Aarhus centra Sarajevo

Aarhus centar Sarajevo je danas 21.09.2012. god. u 10:30 sati u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovica 17, održao prezentaciju web stranice. Uvodni govor su  održale Azra Rogović-Grubić (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, članica Savjetodavnog odbora Aarhus centra) i Alma Mirvić (Misija OSCE-a u BiH, voditeljica projekta).

Predstavljeni su glavni elementi web stranice, među kojima i novine koje se tiču informacija o radu Sekretarijata Aarhuske konvencije u Ženevi, kao i Inicijative za okoliš i sigurnost, te kratki vodić o ostvarivanju prava iz sva tri stuba Konvencije: pravo na informaciju, pravo na učešće u odlučivanju i pravo na pristup pravosuđu u okolišnim pitanjima.

Na prezentaciji su bili prisutni predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, OSCE-a, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i nevladinog sektora.

More Articles...

  1. Usluge

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign