logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Srbija u BiH gradi hidrocentrale od 200 miliona eura

 

Premijerke i ministri vlada entiteta Republika Srpska i Srbije u srcu istočne Hercegovine. Deveta zajednička sjednica i 16 zaključaka. Među njima i zaključak o unapređenju saradnje u oblasti namjenske industrije.

Cvijanović ističe da su zahvaljujući Srbiji kompanije Komsmos, Orao i Famos dobile posao.

 

Read more...

Javna rasprava - AMZ - proizvodnja toplote i električne energije i komprimiranog zraka

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike Grada Zenica i sve ostale zainteresirane subjekte i cjelokupnu javnost na

JAVNU RASPRAVU

o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju postrojenja za proizvodnju toplote i električne energije i komprimiranog zraka u Zenici.

Read more...

Javni uvid -JP EP BIH, TE Kakanj, dopunjena SPUO

Dopunjena Studija o procjeni uticaja na okoliš (SPUO)  za izgradnju postrojenja za odsumporavanje i denitrifikaciju blokova 5,6 i 7 koju je dostavio na ocjenu investitor JP EPBiH, Podružnica Termoelektrana Kakanj dostavljena Federalnom ministarstvu okoliša i turizma dana 01.8.2018. godine.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog

Read more...

Javni uvid - CHE Vrilo, općina Tomislavgrad, JP EP HZHB

JP HZ HB predala je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za izgradnju CHE Vrilo, općina Tomislavgrad dana 14.6.2018. godine uz koji je dostavila Izvještaj o stanju okoliša, Studiju za izdavanje prethodne vodne saglasnosti i prethodnu vodnu saglasnost.

Upravni postupak ocjene Studije o procjeni uticaja na okoliš je vođen od 2011. godine pod brojem UPI 05/2-23-5-155/11, te ponovo zaprimljen 30.01.2017. godine pod brojem UPI 05/2-23-11-14/17, od kada je bio u roku zbog vođenja upravnog postupka za izdavanja prethodne vodne saglasnosti u Agenciji za vodno područje Jadranskog mora.

Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Marka Marulića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na dokumentaciju je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign