logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

BiH: Dio globalnih trendova o brizi za tlom

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu je dana 15.02.2018. godine u prostorijama fakulteta održao radionicu u okviru FAO/GEF projekta „Podrška u donošenju odluka za uključivanje i širenje praksi održivog upravljanja zemljištem“ na kojoj su učestvovali predstavnici institucija i organa svih nivoa vlasti BiH, u čije nadležnosti se ubraja i upravljanje zemljištem, relevantni akteri UN-ovih agencija koje pružaju podršku ovom projektu, te predstavnici Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji implementira ovaj projekt u Federaciji BiH.

Read more...

Obavještenje o stavljanju na javni uvid Plana upravljanja Park šumom Slatina 2018-2027.

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović, kao upravljač zaštićenog područja Park šuma „Slatina“, dostavio je Plan upravljanja Park šumom “Slatina“ za period 2018-2027. godine, na usvajanje, u skladu sa članom 77. Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik Republike Srpske", br: 20/14).

Read more...

PREDSTAVLJENE LISTE ZA PROVJERU STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

DOBOJ- Udruga Dinarica u partnerstvu sa Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode WWF organizirala je drugi okrugli stol kako bi se raspravilo o trenutnim problemima provedbe studija Procjene utjecaja na okoliš i Strateške procjene utjecaja na okoliš u Bosni i Hercegovini.

U cijeloj BiH postoje primjeri gdje su odobreni projekti koji negativno utječu na okoliš jer su ove studije, koje za namjenu imaju pomoći vlastima da donesu okolišno i društveno prihvatljive odluke, nekvalitetne

Read more...

OBAVIJEST ZA VLASNIKE PRIVATNIH ŠUMA

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu - Kantonalna uprava za šumarstvo  obavještava vlasnike privatnih šuma da će s ciljem podrške proljetnom pošumljavanju u 2018. godini za sve zainteresirane biti obezbijeđen besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija, kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja.

Zainteresirani vlasnici privatnih šuma za detaljnije informacije mogu se obratiti na adresu Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona (032/460-692 ) ili direktno kontaktirati neko od područnih odjeljenja

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign