logo
BHS English

Partneri Aarhus centra

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Prijatelji Aarhus centra

 

 

Webmail

 

 

Javna rasprava - JP Elektroprenos - Elektroprijenos BiH, delekovod Kiseljak - Fojnica

Investitor JP Elektroprenos - Elektroprijenos  BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za izgradnju dalekovoda Kiseljak - Fojnica.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je – IG Banja Luka.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora JP Elektrodistribucija BiH je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.

Read more...

Javna rasprava - JP Autoceste Federacije BiH, koridor VC, dionica Konjic - Mostar Sjever

Investitor JP Autoceste Federacije BiH, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za koridor VC, dionica Konjic - Mostar Sjever.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je – Zagrebinspekt Mostar.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora JP Autoceste Federacije BiH je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja.

Read more...

Javna rasprava - ŠTITAR d.o.o. Ravno

Investitor ŠTITAR d.o.o Ravno - Ivanjica bb, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za - pogon za eksploataciju i preradu tehničko-građevinskog kamena krečnjaka (površina ekstrakcionog polja12,71 ha)

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole je – INZIO - Institut za zaštitu i ekologiju i obrazovanje d.o.o. Tuzla.

 

Read more...

Javna rasprava - ENERGY SOLUTION d.o.o. Lukavac, ul. Termoelektrane bb, 75 300 Lukavac

Investitor ENERGY SOLUTION d.o.o. Lukavac, ul. Termoelektrane bb, 75 300 Lukavac, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Studiju o uticaja na okoliš za – Centar za reciklažu rabljene gume - piroliza - na lokaciji industrijske zone u Lukavcu

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole / Studije utjecaja na okoliš je konsultanska kuća ENOVA d.o.o. Sarajevo.

 

Read more...

SWF file not found. Please check the path.

Pratite nas na

       

Postani član

             

   Fizička lica       

Info paket

 

 

Škola planinarstva

Biblioteka

Arhiva

Podržavnje kampanje

 

Newsletter
Donatori


 

 

 

  


Aarhus © 2012 - Sva prava pridržana | Dizajn i programiranje Idesign