BHS English French German Russian
  • GMO
  • Eko.ba


Poziv za dostavljanje ponuda za poziciju eksternog evaluatora

JavniPozivUdruženje građana Centar za životnu sredinu za potrebe projekta “Eko BiH” traži pružaoca usluge izrade Plana evaluacije i njegovog provođenja.  Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti životne sredine/okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama. Projekat je podržan od strane Evropske unije, a sprovodi se u saradnji sa Arhus centrom Sarajevo i Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Svrha ovog angažmana se ogleda u potrebi da pružalac usluge analizira glavne ulazne informacije i preporuke u vezi sa sljedećim ciljevima:

1. postizanje efektivnosti projekta (tj. u kojoj mjeri se ciljevi projekta postižu ili se mogu postići);

2. procjena održivosti projekta (tj. vjerovatnost nastavka projekta nakon što prestane donatorska podrška – finasijska, organizaciona, programska i politička);

3. ocjena relevantnosti projekta (tj. prikladnost aktivnosti i korišćenih metoda u odnosu na stvarne potrebe i situaciju u BiH);

4. procjena efikasnosti projekta (tj. poštovanje planiranog vremenskog okvira i koristi od predviđenog finansijskog okvira);

5. procjena koherentnosti projekta (interna i eksterna).

Rok za podnošenje prijava za poziciju eksternog evaluatora je 29. januar do 16.00 časova.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja ponude možete pogledati na ovom linku.

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

gekko logo klein

 

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive

 

 

grassroots-logo1