BHS English French German Russian
  • GMO
  • Eko.ba


Poziv za dostavljanje ponuda za poziciju stručnjaka iz oblasti komunikacije i vidljivosti

JavniPozivUdruženje građana Centar za životnu sredinu za potrebe projekta “Eko BiH” traži pružaoca usluge iz oblasti komunikacija i vidljivosti.  Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti životne sredine/okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama. Projekat je podržan od strane Evropske unije, a sprovodi se u saradnji sa Arhus centrom Sarajevo i Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Svrha ovog angažmana se ogleda u odgovornosti za sve informacije koje izlaze u javnost, te će izabrani stručnjak zajedno sa ostatkom projektnog tima raditi na izradi i implementaciji plana komunikacije.

Rok za podnošenje prijava za uslugu strateškog planiranja je 4. februar do 16.00 časova.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja ponude možete pogledati na ovom linku.

Funded-by-the-European-UnionOva stranica je napravljena uz podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost EPPIC projekta i ni na koji način ne odražava stanovišta Evropske unije.

gekko logo klein

 

transition lg mfa

702px-Auswärtiges Amt Logo.svg

                                               Backup of osce logo krive

 

 

grassroots-logo1